Region Örebro läns Forskningskommitté

Region Örebro läns Forskningskommitté

Forskningskommitténs viktigaste uppgift är att främja forskningen inom landstinget, bl a genom att bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt.

Länk till Region Örebro läns Forskningskommitté