Prehospitalt ansvar och medmänsklighet vid omhändertagande av närstående till personer som begått självmord

Prehospitalt ansvar och medmänsklighet vid omhändertagande av närstående till personer som begått självmord

Att beskriva omhändertagandet av närstående till personer som begått självmord utifrån ambulanspersonals, polis och distriktsläkares perspektiv.

Doktorand: Christina Nilsson, Örebro universitet