Stiftelsen FOKUS BORÅS

Stiftelsen FOKUS BORÅS

1999 instiftade Berit och Bengt Swegmark Stiftelsen Fokus Borås. Stiftelsen erhöll en donation som bestod av cirka 300 grafiska verk av framstående internationella samtida konstnärer. Härutöver tillfördes stiftelsen ett kapital för fullgörande av de ändamål som donatorerna bestämt. Stiftelsens ändamål bestämdes till att främja medicinsk forskning och utbildning samt konstnärlig utveckling inom kulturlivet i Borås.

Länk till Stiftelsen FOKUS BORÅS