Abdelakram Hafid

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: abdelakram.hafid@hb.se

Signatur: AEHA