Textilier och bärbara sensorer för P-hälsa

Textilier och bärbara sensorer för P-hälsa

Gruppen bedriver forskning om textilsensorer, främst inriktade på hälso- och sjukvård. Förväntningen är att stödja den nödvändiga omvandlingen av vårdsektorn för att säkerställa en hållbar hälso- och sjukvård i framtiden. Ett sätt att göra detta är att lindra vårdpersonal genom att använda sensorerade plagg för övervakning eller terapeutiska ändamål. Forskningen omfattar aspekter som: elektrisk karakterisering av gränssnitt mellan textilgivare och mätpersoner, design av sensorelektronik, design av signal- och kraftbärande textilkonstruktioner och forskning om hur man underlättar tillverkning av elektroniska textilier i industriell skala.

Som framgår av beskrivningen ovan är forskningen av sin natur ganska tvärvetenskaplig och därför använder gruppen en mängd olika kompetenser såsom materialvetenskap, textilteknik, textiltillverkning, medicin, vård och industriell design. Alla dessa delar behövs för att hjälpa samhällsaktörer att förverkliga sensorerade plagg.

Vi deltar också i innovationsdrivna projekt inom ramen för den forskning som beskrivs ovan.