Annika Billhult Karlsson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4845

E-post: annika.billhult_karlsson@hb.se

Rumsnummer: D715

Signatur: ANBI