Arbetsliv & Välfärd. Hållbar styrning, organisering och ledning i välfärden, SOLWE

Arbetsliv & Välfärd. Hållbar styrning, organisering och ledning i välfärden, SOLWE

Även andra aspekter på arbetsliv och välfärd studeras. Vår forskning vill:

  • visa på de möjligheter och utmaningar som det moderna välfärdssamhället står inför avseende styrning, organisering och ledning
  • bidra till ett hållbart välfärdssamhälle för såväl de som styr, leder och arbetar inom olika välfärdstjänster samt för de som dessa tjänster vänder sig till
  • medverkar till regional och nationell tillväxt genom kunskapsutveckling inom välfärdssektorn.

Forskningen bedrivs i nära samverkan med utbildning och olika samverkanspartners regionalt, nationellt och internationellt såväl av enskilda forskare som i tvär-/mångvetenskapliga forskargrupper. Inom forskargruppen finns expertis/kärnkompetens inom områden som hållbar organisering och ledning, äldre- och funktionshinderomsorg, socialt arbete, hälso- och sjukvård, genus, arbetsliv, offentlig förvaltning, samverkan/co-production/brukarinflytande, etik och värdegrundsfrågor mm. Prioriterade inriktningar för forskargruppen 2021-2024 är:

  1. Hållbar styrning, organisering och ledning inom välfärden
  2. Hållbart och hälsofrämjande arbete och ledarskapande
  3. Välfärdsteknologins möjligheter och konsekvenser

Nyhetsbrev
Varje månad skickar forskargruppen ut ett nyhetsbrev. Är du intresserad av vår forskning och vad vi arbetar med? Anmäl dig till nyhetsbrevet.

I media

Samarbete mot försvinnanden, Äldre i Centrum, reportage 2022-09-16

Ledarskap och samverkan kring äldre, Äldre i Centrum, Wolmesjö Maria, artikel 22-09-16

Publikationer

Stenberg, R. & Wolmesjö, M. (2023) Preparatory collaboration for missing persons with dementia in Sweden: a pilot study. International Journal of Emergency Services Emerald Publishing Limited 2047-0894 DOI 10.1108/IJES-09-2020-0054

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Externa projektdeltagare