Anna Lidström

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för design

Telefonnummer: 033-435 4813

E-post: anna.lidstrom@hb.se

Rumsnummer: T351

Signatur: ANLI