RE:TEXTILE

RE:TEXTILE

Re:Textile bedriver både forskning och arbetar i konkreta projekt för att undersöka den kommersiella gångbarheten inom re-design.

Projektet innehåller ett forskningspaket med en serie feasibility studies inom ramen för “Design for Circularity” (D4C) för att undersöka ekonomisk och praktisk genomförbarhet av cirkulär design, redesign/upcycling och tjänstefiering. Parallellt drivs Re:design Factory: en projektarena och maskinresurser för pilotprojekt inom redesign i samarbete med allt från stora kedjeföretag till små entreprenörer, producenter och leverantörer i regionen.

Textilbranschen är resurskrävande och textil upcycling är en enorm fördel rent miljömässigt. Men studien visar framför allt att genom nytänkande inom designprocesser, logistikprocesser och innovativa affärsmodeller finns det stor potential ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

VÅR VISION: DESIGN FOR CIRCULARITY (D4C)

D4C är projektets ledstjärna och vilar på tre huvudområden:

  • CONDITIONAL DESIGN – produktutveckling för en cirkulär ekonomi
  • RE-DESIGN MANUFACTURING – produktionsprocesser för remanufacturing/upcycling.
  • SERVICE INNOVATION – nya tjänster för att förlänga livet på plagg kopplade till återanvändning, digitalisering och redesign.

Länk till RE:TEXTILE