Bim Fagerström

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4289

E-post: bim.fagerstrom@hb.se

Rumsnummer: L417

Signatur: BIFA