Ledarskapande digitalisering – Digitaliserat ledarskapande inom välfärden

Ledarskapande digitalisering – Digitaliserat ledarskapande inom välfärden

Projektets syfte är att studera chefers förutsättningar för & effekter av digitalisering i ledarskapande inom välfärden.