Carina Peterson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4576

E-post: carina.peterson@hb.se

Rumsnummer: A607B

Signatur: CAPE

Jag arbetar som lektor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för pedagogiskt arbete. Ett forskningsområde som intresserar mig berör barns inflytande i förskola. Min avhandling fokuserar på hur inflytande formuleras på policynivå, pedagogers villkor för att iscensätta inflytande för barn samt det utfall som detta ger.

Validering av reell kompetens är ett parallellt forskningsintresse. I en mindre intervjustudie har jag tagit del av några studenters upplevelser av att studera på ett program med valideringsinslag. 

Avhandlingstitel

Peterson, C. (2020). Val-omröstning-styrning. En etnografisk studie om intentioner med, villkor för och utfall av barns inflytande i förskolan

Uppdrag

Ledamot i Utbildningsutskottet för utbildningar inom pedagogiskt arbete