Carina Peterson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4576

E-post: carina.peterson@hb.se

Rumsnummer: A607B

Signatur: CAPE

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Pedagogiskt arbete. Forskningsintresset rör hur barns inflytande i förskolan yttrar sig. Det berör både det inflytande som pedagoger skapar förutsättningar för och det inflytande som barn försöker att ta genom egna initiativ.

Jag arbetar även som universitetsadjunkt inom förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås sedan 2010. Före det tjänstgjorde jag som förskollärare i Marks kommun.