Klädhängare i skolan

Early Childhood Education (ECE)

Early Childhood Education (ECE)

Forskargruppen består av lektorer, adjunkter och doktorander med intresse för frågor som:

  • Yngre barns meningsskapande, lärprocesser och lärmiljöer
  • Yngre barns utbildning, socialisation och omsorg
  • Professioner inom förskola/skola och deras samverkan
  • Lärarutbildning mot förskola och skolans tidigare år
  • Utbildningssystem, villkor och policy rörande förskola och skolans tidigare år

Tillsammans har forskargruppens deltagare rik erfarenhet av olika metodologiska och teoretiska perspektiv samt olika typer av dataproduktion och analysmodeller. Inom forskargruppen finns en bred erfarenhet av utvecklingsarbete och praktiknära forskning inom förskolan och skolans tidigare år, exempelvis inom områden som demokrati och mångfald i förskolan, digitalisering i förskola/skola, naturvetenskap i förskolan, språkstimulerande miljöer i förskolan, litteracitetsdidaktik, yrkesprofessionsstudier, perspektiv på lärar-, barn och elevroller i policydokument.

Träffar våren 2024

Under våren 2024 träffas forskargruppen: 15 maj och 12 juni.
Boka även in 10 december då vi får besök av Megan Gibson från Australien.

Forskargruppsledare: Marita Cronqvist
Biträdande forskargruppsledare: Carina Peterson

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare