Klädhängare i skolan

Early Childhood Education (ECE)

Early Childhood Education (ECE)

De områden som forskargruppens forskningsintressen riktas mot är:

  • Yngre barns utveckling, meningsskapande och lärprocesser
  • Yngre barns utbildning, socialisation och omsorg, samt undervisning bland dessa barn
  • De professioner som är verksamma i förskola/skola och deras samverkan med det omgivande samhället samt lärarutbildning mot förskolan och skolans tidigare år
  • Utbildningssystem, villkor och policy rörande förskola och skolans tidigare år

Syftet med forskargruppen är att den ska utgöra en arena för kunskapande med möjlighet att skapa fördjupade forskningssamarbeten. Forskargruppen erbjuder också en arena för kollegialt stöd för att kunna uppnå en hög kvalitet i den forskning och utbildning som bedrivs. Tillsammans har forskargruppens deltagare rik erfarenhet av olika metodologiska och teoretiska perspektiv samt olika typer av dataproduktion och analysmodeller.

Inom forskargruppen finns en bred erfarenhet av utvecklingsarbete och praktiknära forskning inom förskolan och skolans tidigare år.

Under våren 2022 träffas forskargruppen 26/1, 16/2, 16/3, 27/4, 8/6. 

Forskargruppsledare: Anita Eriksson
Biträdande forskargruppsledare: Susanne Klaar

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare