Klädhängare i skolan

Early Childhood Education (ECE)

Early Childhood Education (ECE)

Forskargruppen består av lektorer, adjunkter och doktorander med intresse för frågor som:

  • Yngre barns meningsskapande, lärprocesser och lärmiljöer
  • Yngre barns utbildning, socialisation och omsorg
  • Professioner inom förskola/skola och deras samverkan
  • Lärarutbildning mot förskola och skolans tidigare år
  • Utbildningssystem, villkor och policy rörande förskola och skolans tidigare år

Tillsammans har forskargruppens deltagare rik erfarenhet av olika metodologiska och teoretiska perspektiv samt olika typer av dataproduktion och analysmodeller. Inom forskargruppen finns en bred erfarenhet av utvecklingsarbete och praktiknära forskning inom förskolan och skolans tidigare år, exempelvis inom områden som demokrati och mångfald i förskolan, digitalisering i förskola/skola, naturvetenskap i förskolan, språkstimulerandemiljöer i förskolan, litteracitetsdidaktik, yrkesprofessionsstudier, perspektiv på lärar-, barn och elevroller i policydokument.

Under våren 2023 träffas forskargruppen: 18/1, 15/2, 15/3, 12/4, 17/5, 14/6. 

Forskargruppsledare: Anita Eriksson
Biträdande forskargruppsledare: Susanne Klaar

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare