Camilla Eskilsson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4756

E-post: camilla.eskilsson@hb.se

Rumsnummer: D6

Signatur: COO

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Lärandemiljön inom utbildningsvårdsavdelning inom ortopedisk vård.

Jag arbetar som adjunkt och doktorand inom forskningsområdet människan i vården med fokus på vårdande och lärande med livsvärlden som grund. Jag har arbetat vid högskolan i Borås från 2008. Innan dess arbetade jag som sjuksköterska inom sluten vård och kommunal hemsjukvård.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Vårdande och lärande sammanflätas i genuina möten- erfarenheter, förutsättningar och ansvar på en utbildningsvårdavdelning