Innovativa miljöer som kan bygga broar mellan teori och praxis i professionsutbildningar - samspelet mellan vårdande och lärande

Innovativa miljöer som kan bygga broar mellan teori och praxis i professionsutbildningar - samspelet mellan vårdande och lärande

Mer preciserat handlar det om att belysa eventuella skillnader avseende lärande och kunskapsutveckling inom två vårdkontexter, nämligen psykiatrisk vård och ortopedisk vård. Målet är att skapa miljöer där vårdandet kan skapa lärande och lärande kan ska vårdande. Det innebär implicit att utveckla kunskaper om hur didaktiska strategier på bästa sätt kan stödja studenters lärande samt hur patientvården kan utvecklas.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Borås och Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS).