Christer Theandersson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4724

E-post: christer.theandersson@hb.se

Rumsnummer: E745

Signatur: CTH

Jag arbetar som lektor i sociologi med inriktning mot arbetsvetenskap och är disputerad i sociologi vid Göteborgs universitet. Min doktorsavhandling handlar om löneanställdas värderingar av arbete. Under senare har jag framför allt bedrivit forskning inom området organisationssociologi med särskilt fokus på implementerings- och samverkansfrågor i offentlig sektor.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Jobbet - för lön, lust eller andra värden (2000). Göteborgs universitet, Sociologiska institutionen.