Arbetsliv och välfärd i omvandling

Arbetsliv och välfärd i omvandling

Övergripande tema för pågående forskningsprojekt är:

  1. Kollegialitet, profession och kollegial styrning
  2. Integration, konsumtion och boende

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Externa projektdeltagare

Centrumbildningar

Samarbetspartner