Delia Dumitrescu

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för design

Telefonnummer: 033-435 4515

E-post: delia.dumitrescu@hb.se

Rumsnummer: U319

Signatur: DDU

Jag arbetar som professor inom konstnärlig forskning med fokus på att ta fram innovationer inom smart textildesign.

Jag har varit verksam vid Högskolan i Borås sedan 2005. Innan dess utbildade jag mig inom arkitektur vid University of Architecture and Urbanism ”Ion Mincu”, Bucharest.

För närvarande arbetar jag i två forskningsprojekt varav ett är finansierat av Vetenskapsrådet och det andra är ArcintexETN med EU H2020 finansiering.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Relational textiles: surface expressions in space design