Textil- och modedesign

Textil- och modedesign

Utvecklingen av metodik, program och tekniker förutsätter kritiskt experimentellt konstnärligt arbete. En fördjupad förståelse för uttrycksfullheten i material, tekniker och tänkt användning förutsätter på samma sätt experimentellt konstnärligt arbete.

Den konstnärlig designforskning inom området textil och mode inriktar sig på:

  • textildesign; att utveckla, fördjupa och kritiskt belysa den konstnärliga grunden för design som verksamhet och hantverk med inriktning mot uttrycksfullheten i textila material och tekniker så som de bygger och uttrycker textila produkter och miljöer,
  • modedesign; att utveckla, fördjupa och kritiskt belysa den konstnärliga grunden för design som verksamhet och hantverk med inriktning mot uttrycksfullheten i plagget så som det klär och uttrycker människor,
  • textil interaktionsdesign; att utveckla, fördjupa och kritiskt belysa den konstnärliga grunden för design som verksamhet och hantverk med inriktning mot uttrycksfullheten i användningen av textilier så som den definierar och uttrycker textila produkter och miljöer.

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare