Derya Vural Meijer

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4253

E-post: derya.vural_meijer@hb.se

Rumsnummer: L407

Signatur: DEVU

Jag är sedan januari 2022 universitetslektor i företagsekonomi med fokus på redovisning vid Högskolan i Borås. Tidigare har jag varit universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala Universitet, där jag även disputerade med avhandlingen Disclosing the Books: Evidence on Swedish publicly listed firms' accounting disclosure practices.

Mitt forskningsområde berör företagens rapportering till aktiemarknaden, efterlevnad av redovisningsstandarder, upplysningar i årsredovisningar samt hållbarhetsredovisning.

Jag är handledare för studenter på kandidat- och civilekonomprogrammen vid uppsatser inom området redovisning och finansiering, samt undervisar i internationell redovisning och redovisningsteori.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Disclosing the Books: Evidence on Swedish publicly listed firms' accounting disclosure practices