Daniel Bozi

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 5961 E-post: daniel.bozi@hb.se Signatur: DNBO