Daniel Bozi

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 5961

E-post: daniel.bozi@hb.se

Signatur: DNBO