SONOMA – Ämnesdidaktiska forskargruppen för SO, NO och matematik

SONOMA – Ämnesdidaktiska forskargruppen för SO, NO och matematik

Vårt mål är att vara en brygga mellan ämnesteori och lärande för att möjliggöra gränsöverskridande forskning och samarbeten baserade på konstruktiv dialog mellan olika ämnestraditioner. Medlemmarnas ämnesforskning är central inom gruppen och ger viktigt stöd till Högskolan i Borås ämnesdidaktiska forskning.

Inom gruppen bedrivs ämnesdidaktisk samt ämnesforskning inom historia, religion, samhällsvetenskap, biologi, fysik, kemi och matematik. Vi vill även främja gemensamma forskningsansatser såsom sociala och naturvetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling, minoritetsfrågor i utbildning, samt breddad rekrytering för att stärka högskolans ansvar att göra skillnad.

Publikationer

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Externa projektdeltagare