Erika Blomgren

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för design

Telefonnummer: 033-435 4109

E-post: erika.blomgren@hb.se

Rumsnummer: U326

Signatur: ERBL