Erik Ljungar

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4127

E-post: erik.ljungar@hb.se

Rumsnummer: D659

Signatur: ERL

Jag arbetar som forskare och universitetslektor inom ämnena sociologi och arbetsvetenskap med fokus på social hållbarhet inom arbetslivet.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2009. Innan dess arbetade jag vid Stockholms universitet samt Södertörns högskola.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Levebröd eller entreprenörskap? Om utlandsfödda personers företagande i Sverige (2007), Stockholms universitet.