Faranak Bazooyar

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 5941

E-post: faranak.bazooyar@hb.se

Rumsnummer: E810

Signatur: FAB