Habib Loubani

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: habib.loubani@hb.se Signatur: HALO