Habib Loubani

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4066

E-post: habib.loubani@hb.se

Rumsnummer: D510

Signatur: HALO