Fredrik Ståhl

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4749

E-post: fredrik.stahl@hb.se

Rumsnummer: D714

Signatur: FHL

Ämnesområde: Genetik.
Inriktning: Undersökning av livsstilens inverkan på åldrandet i relation till ärftliga förutsättningar.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Amplification of DNA sequences in SEWA murine tumor cells and in their multidrug-resistant derivatives (2001). Inst. för genetik, Göteborgs universitet.