Fredrik Zimmerman

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4204

E-post: fredrik.zimmerman@hb.se

Rumsnummer: B630

Signatur: FZI

Jag föreläser, skriver och forskare främst om hur barn och ungdomars ”bakgrunder” har en relation till deras syn på, och prestationer i, skolan. Det handlar oftast om hur kön, klass och etnicitet påverkar barn och ungas möjligheter i skolan och livet. Dels hur dessa kategorier kan ha en inverkan på grupp- och individnivå var för sig och dels hur de samverkar för att skapa skillnader i livschanser. Under senare år har jag haft ett fokus på varför pojkar på gruppnivå presterar sämre i skolan. Och hur forskning utifrån kunskap om varför, kan söka efter hur skolan kan stödja de som hamnar efter. 

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2002. I början undervisade jag i sociologi och vid OPUS-programmet. Mitt intresse för, och min forskning kring, barn och ungdomar i förskola och skola förde in mig på undervisning vid förskole- och grundlärarutbildningar, där jag nu främst undervisar.