JEDi – Justice, Education & Didactics. Illustration

JEDi – Justice, Education & Didactics

JEDi – Justice, Education & Didactics

Följande frågor är vägledande för gruppens arbete och inriktning:

  • Fråga 1: Hur ser förutsättningarna ut för social och epistemisk rättvisa i undervisning och skolsystem och hur skapas sådana förutsättningar?
  • Fråga 2: Politiska och kulturella förändringar påverkar utbildning - vilka utmaningar medför detta för dem som arbetar eller studerar i utbildningsorienterade praktiker?
  • Fråga 3: Hur kan olika utbildningsaktörers kritiska kapacitet ökas?
  • Fråga 4: Vilka möjligheter och hinder finns för konstruktiv praktiknära samverkan?

Forskargruppen möts tredje tisdagen i respektive månad.

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Centrumbildningar