Getahun Yacob Abraham

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 5980

E-post: getahun_yacob.abraham@hb.se

Rumsnummer: B620

Signatur: GEAB

Min forskning fokuserar på demokrati kopplad till utbildning. Avhandlingen som jag försvarade 2010 vid Göteborgs universitet handlar om hur fyra grundskolor (årskurs 3) i Sydafrika undervisade temat ledarskapskvalitet och hur sedan eleverna valde representanter för sin klass. 

Mitt forskningsintresse täcker också interkulturalitet, social rättvisa, migration och andra samhällsfrågor med nära koppling till utbildning på olika nivåer. Jag använder i min forskning olika perspektiv som kritisk pedagogik, postkolonialism, poststrukturalism och inhemsk kunskap (Indigenous Knowledge System).

Undervisning

Min undervisning sker på olika nivåer inom pedagogiskt arbete. Den inkluderar forskningsmetoder, vetenskapsteori och lärandeteorier. Mänskliga rättigheter, barns rättigheter och värdegrundsfrågor ingått i min undervisning. Utöver undervisning har jag varit handledare och examinator i olika kurser.

Samverkan

Jag har under många år på egen hand och med andra kollegor varit ansvarig för förskollärarstudenter som gör delar av sina VFU i Sydafrika och där samlar data för sina examensarbeten.

Med kollegor från Danmark och Norge arbetade jag för att systematisera nordiska lärarstudenters praktikum i andra delar av världen. 

Genom mitt deltagande i ECER (European Conference for Educational Research) nätverk 7 (Social Justice and Intercultural Education) har jag samarbete med kollegor från olika Europiska länder. Nätverket SANORD (Southern African – Nordic Center) har givit mig möjlighet att lära känna och samarbeta med många kollegor från norden och södra Afrika. 

Utbildning och arbete

Mitt ursprungsland är Etiopien och jag har bott i Sverige sedan i början av 1990-talet. Min utbildning inkluderar:

  • 1984              B.A i Sociologi från Addis Abeba University.
  • 1993              MSc i Socialt arbete från Göteborgs Universitet
  • 2004              MSc i Sociologi från Göteborgs Universitet
  • 2010              PhD i Pedagogik från Göteborgs Universitet

Efter min fil. kand arbetade jag i Etiopien inom socialministeriet och i ett familjeåterföreningsprojekt. I Sverige var jag anställd i Mölndals kommun från 1996-2010 och arbetade under de åren bl.a. som elevassistent, socialassistent och familjebehandlare. Vid några tillfällen har jag haft uppdrag för Rädda Barnen/UNHCR angående hjälp i sociala frågor för flyktingar i Angola, Kosovo och Ryssland.