Gideon Mbiydzenyuy

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4227

E-post: gideon.mbiydzenyuy@hb.se

Rumsnummer: L430

Signatur: GIMB

Jag arbetar som forskare inom simulering och optimering. Min forskning syftar till att ta fram nya, samt analysera befintliga lösningar för intelligenta transportsystem (ITS) för att nå en effektiv och hållbar transport.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2015. Innan dess utbildade jag mig inom datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskolan. Min undervisning berör framför allt grundläggande kurser inom informatikområdet.

Publikationer vid Blekinge Tekniska Högskola (extern länk)

Länk till sida på Google Scholar (extern länk)

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Quantitative Assessment of Intelligent Transport Systems for Road Freight Transport