Hamid Movaffaghi

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4620

E-post: hamid.movaffaghi@hb.se

Rumsnummer: D827

Signatur: HAMO

Jag är universitetslektor i byggnadsteknik och docent i konstruktionsteknik vid Institutionen för Ingenjörsvetenskap i Högskolan i Borås. Mitt arbete består av undervisning, handledning och forskning. Jag har en civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnadsteknik med specialisering inom beräkningsmekanik år 1990. Jag har också disputerat i ämnet byggnadsmekanik på Chalmers tekniska högskola år 2007.

Min kompetens omfattar både numeriska metoder för strukturmekaniska analyser med fokus på FEM och optimeringsalgoritmer, och kunskaper inom konstruktionsteknik.

Jag är kvalitetssamordnare för forskning och utbildning vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.

Undervisning

För närvarande undervisar jag Datorstödd konstruktionsteknik, Mekanik och hållfasthetslära och Geoteknik och geokonstruktioner på grundnivå. Tidigare har jag undervisat ett flertal kurser på flera lärosäten som CTH, KAU, LNU och JU både på grundnivå och magister- och mastersnivå. Jag brukar också varje år handleda och examinera ett antal examensarbeten.

Forskning

Inom forskning är jag särskilt intresserad av utformningen av hållbara konstruktioner. Delar av min pågående forskning bygger på tillämpning och utveckling av algoritmer för multikriterieanalys för val av koncept inom produktutveckling. Jag forskar också med automatiskt kopplingen av kommersiella datorprogram som bygger på optimeringsalgoritmer och FEM.

Forskningen bedriver jag i samverkan med forskarkollegor, på både Högskolan i Borås och Tekniska Högskolan i Jönköping. I ett par fall har vi samverkat med både tillverkningsföretag och mjukvaruföretag som är intresserade av nya eller förbättrade produkter som forskningsresultaten kan leda till. 

 

Uppdrag

Jag är jurymedlem i stipendiekommittén hos Göteborgs Byggmästareförening och bedömer årligen examensarbeten på både 15 och 30 HP för utdelning av stipendiet Byggmästaren.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Movaffaghi, H. (2007). Structural Earthquake Response Analysis. Diss. Göteborg: Chalmers Tekniska högskolan.