Multi-kriterieanalys för hållbar byggprocess med fokus på klimatpåverkan och byggkostnader

Multi-kriterieanalys för hållbar byggprocess med fokus på klimatpåverkan och byggkostnader

Syftet med forskningsprojektet har varit att utveckla, justera och förfina for tillfredställande utformning av konstruktionselement med fokus på klimat, materialkostnad och produktionstid. Ett första delmål i projektet har varit att utveckla metoder och verktyg för tillförlitlig och robust LCA- och LCCA beräkningar. Andra delmål med projektet har varit att ta fram en metodik för produktutveckling av konstruktionselement med fokus på livscykelperspektiv.