Håkan Rolfsgård

Akademin för polisiärt arbete
— Institutionen för polisutbildning distans

E-post: hakan.rolfsgard@hb.se

Rumsnummer: P

Signatur: HARO

Jag heter Håkan Rolfsgård och är polislärare vid polisutbildningen i Borås. Min polisexamen är från år 2009 och fram till år 2020 arbetade jag som polis i Polisområde Halland. Jag har huvudsakligen arbetat med utredande arbete på bl.a. Polisens kontaktcenter, mängdbrottsutredning och brott i nära relation. Sedan 2013 har jag varit förundersökningsledare inom utredningsverksamheten. Åren mellan 2015 och 2020 var jag dessutom gruppchef inom den utredande verksamheten. En del av mitt arbete har varit i samverkan med andra myndigheter och aktörer inom det brottsförebyggande arbetet under projekt som Krogar mot Knark och Ansvarsfull alkoholservering.

Jag påbörjade min tjänstgöring på högskolan hösten 2020 och har således varit med att examinera samtliga kullar med polisstudenter som Högskolan i Borås har släppt ut. Jag hoppas tillföra polisutbildningen i Borås en bred kompetens inom utredning och lagföring och då jag även har en examen som lärare på gymnasienivå (inom psykologi och engelska) tror jag att jag även kan bidra kunskaper inom pedagogik och didaktik.

Jag tror starkt på det brottsförebyggande arbetet och känner att polisen inte alls är i behov av renodling utan tvärtom behöver bredda sig och tänka större kring sin roll i vårt samhälle.

Utbildning

Lärarexamen (Malmö högskola)
Polisutbildning (Växjö universitet)
Kvalificerad förundersökningsledarutbildning (Linnéuniversitetet)
Ledarskapsutbildning (Direkta ledarskapet inom polisen)