Polisiära studier

Polisiära studier

Gruppens medlemmar forskar om polisarbete i utsatta områden, brottsförebyggande arbete i skolor och andra offentliga lokaler, juridiska förutsättningar för stadsutveckling och bekämpning av kortbedrägerier i urbana nöjesdistrikt. Även suicidforskning och polishistoria finns representerat. Det ska också poängteras att forskargruppen består av både disputerade forskare och professionslärare (poliser) vid Akademin.

En seminarieserie planeras inför våren 2022 liksom en rapportserie, Skrifter från Akademin för polisiärt arbete. Även doktorandutlysningar kan väntas under de närmaste åren. Ett första seminarium anordnades i juni 2021 på temat polisens gängbekämpning, med inbjudna gästföreläsare.

Gruppens forskningsverksamheter hålls samman av ett program för fältnära polisforskning. Inriktningen syftar till att stärka relationen mellan polisen och vetenskapen. Programmet bygger på tre principer: hämta forskningsfrågorna från den operativa miljön, involvera poliserna i studierna och var noga med implementeringen och forskningens användbarhet. Det är också väsentligt att uppmärksamhetsfokus ligger på polisjobbet.

Skrifter från Akademin för polisiärt arbete

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Nätverk