Hanna Landin

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för design

Telefonnummer: 033-435 4552

Mobilnummer: 0702-314442

E-post: hanna.landin@hb.se

Rumsnummer: U330

Signatur: HLA

Fascinerad av hur det sätt vi möjliggörs (genom design) att interagera med saker och ting påverkar hur vi relaterar till dessa saker och ting, till oss själva och till andra. Grundforskning som undersöker strukturerade sätt, i termer av designmetoder, att hantera så pass öppna och ofta oavgjorda frågor tidigt i en designprocess. Detta med syftet att hitta sätt för designer och designstudenter att utveckla sin sensibilitet för denna typ av estetik och undersöka nyanserna i de interaktionsmöjligheter som kan byggas in i system och objekt. 

Uppdrag

Ordförande i nämnden för konstnärlig forskning och utbildning vid Högskolan i Borås

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Anxiety and trust and other expressions of interaction. Department of Computer Science and Engineering, June 2009, Chalmers University of Technology.