Jonas Söderholm

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4179

E-post: jonas.soderholm@hb.se

Rumsnummer: C410

Signatur: JSM

Forskningsintressen

  • Folkbiblioteket i samhället
  • Lånande och konsumtion
  • Materialitet
  • Biblioteket som modell
  • Hållbar utveckling av community, närsamhället
  • 'Icke-traditionella' bibliotek, t.ex. verktygsbibliotek

Söderholm, J. (2018). Borrowing and lending tools: The materiality of x-lending libraries. Doktorsavhandling.

Uppdrag

Hållbarhetsrådet (2014– )

Tidskriften Human IT, redaktör (2008, 2010–2012, 2014– )

Arbetsgruppen Föräldraskap i akademin (GU, 20092010)

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Borrowing and lending tools: The materiality of x-lending libraries