Kajsa Paulsson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 5933

Mobilnummer: 0701-853646

E-post: kajsa.paulsson@hb.se

Rumsnummer: A505

Signatur: KAPA