Linda Hägerhed

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4257

Mobilnummer:

E-post: linda.hagerhed@hb.se

Rumsnummer: D825

Signatur: LIHA

Linda är studierektor för byggingenjörsprogrammet och programmet för Affärsutvecklare bygg. Hon är docent inom byggteknik med inriktning mot inomhusmiljö, byggnadsfysik och energieffektiva byggnader och undervisar inom dessa ämnesområden.