Linda Hägerhed

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4257 E-post: linda.hagerhed@hb.se Rumsnummer: D825 Signatur: LIHA

Linda är docent inom byggnadsteknik med inriktning mot inomhusmiljö, byggnadsfysik och energieffektiva byggnader och undervisar inom dessa ämnesområden.