Lina Palmqvist

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4394

E-post: lina.palmqvist@hb.se

Signatur: LIPA

Jag arbetar som universitetslektor i arbetsvetenskap med inriktning mot vård och omsorg. År 2020 disputerade jag i ämnet genusvetenskap vid Göteborgs universitet. Min doktorsavhandling handlar om äldre människors erfarenheter av åldrande och äldreomsorg i förhållande till funktionsförmåga, kön, klass, ålder och ras/etnicitet. I avhandlingsstudien analyserar jag även hur den nyliberala samhällsutvecklingen påverkar ålderdomens och omsorgens villkor.

Mina övergripande forskningsintressen är etnografiska studier av samhällspositioner och erfarenheter, kulturell- och diskursiv representation, samt samhälleliga institutioner, organisationer och dessas styrformer. Min forskning knyter an till en rad olika forskningsfält, såsom feministisk teori- och forskning, studier av nyliberalism/New public management, funktionalitetsstudier, omsorgsforskning och socialgerontologi (samhällsvetenskaplig- och kulturvetenskaplig äldreforskning).

Jag undervisar i huvudsak inom Vård och omsorgsadministration, Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer och Magisterprogrammet i hållbar organisering och ledarskap inom vård och omsorg. Jag handleder och examinerar även examensarbeten på grund- och avancerad nivå.

Avhandlingstitel

Ålderdom, omsorg och makt: gamlas situation och omsorgsrelationer i nyliberala tider (2020)