Martin G Erikson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 5935

E-post: martin_g.erikson@hb.se

Rumsnummer: B613

Signatur: MGE

Efter att ha disputerat i psykologi vid Lunds universitet började jag arbeta på Högskolan i Borås 2006. Jag antogs som oavlönad docent i psykologi vid Göteborgs universitet 2015. Inom psykologin är självbild mitt stora intresse, och då specifikt våra föreställningar om oss själva i framtiden utifrån teorin om ’possible selves’, som var ämnet för min doktorsavhandling. Ett av mina tillämpningsområden i denna forskning har varit framtidsföreställningar hos kvinnor med ätstörningar.

På senare år har mitt forskningsintresse fokuserats mot högskolepedagogik och högre utbildning. Jag var också ordförande i Forsknings- och utbildningsnämnden vid Högskolan i Borås mellan 2012 och 2019, vilket har fått mig att särskilt intressera mig för högre utbildning ur ett kvalitetsperspektiv. Empiriskt har jag bland annat studerat alternativa metoder för kurs- och programutvärderingar. Jag har också intresserat mig för begrepp som ’kritiskt tänkande’ och ’forskningsanknytning’ och ett pågående arbete handlar om studentansvar. Mitt arbete kring ’possible selves’ fortsätter med inriktning mot studentmotivation och breddat deltagande.

Jag har också skrivit om akademisk frihet, inte minst i relation till akademiskt ansvar. I mina studier inom högskolepedagogik och högre utbildning har jag utvecklat ett aktivt internationellt samarbete med kollegor bland annat på University of Birmingham, University of Bristol, University of Oxford, Queen Mary University, London, KU Leuven, samt Amsterdam University of Applied Sciences. Genom samarbeten initierade av European University Association har jag också varit aktiv i internationella utvecklingsprojekt kopplade till högskolepedagogik och kvalitet inom högre utbildning.

Uppdrag

Ledamot av FoU-nämnden sedan oktober 2008.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Our Selves in the Future: New Angles on Possible Selves (2006), Lunds universitet