Ansvar för kunskap – att utveckla en studentroll

Ansvar för kunskap – att utveckla en studentroll

Alla studenter som kommer in på högre utbildning genomgår någon form av transformation, men alla genomgår inte en transformation som skapar ansvar och självständighet. Det är stor skillnad mellan å ena sidan en student som ser sig själv som en mottagare av kunskap och som lämnar ansvaret för detta till sina lärare, och å andra sidan en student som ser sig själv som någon som har ett ansvar, som själv bygger kunskap tillsammans med sina lärare och kamrater. Dessutom finns det indikationer på att studenter inte sällan inledningsvis visar gott ansvar och hög aktivitetsnivå, för att sedan bli mer passiva och orienterade mot att söka snabbaste vägen till sina högskolepoäng. Detta synliggör särskilt lärarnas ansvar att erbjuda en utbildningsmiljö som faktiskt utvecklar en studentroll av ansvar och självständighet.

Projektet finansieras genom rektors strategiska utvecklingsmedel.