Nancy Abdallah

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4596 E-post: nancy.abdallah@hb.se Rumsnummer: C818 Signatur: NAAB

Mina forskningsintressen är inom kommutativ algebra, algebraisk geometri, algebraisk kombinatorik och interaktionerna mellan dem. Min nuvarande forskning är inriktad på klassificering av Artin Gorenstein-algebror, svaga och starka Lefschetz-egenskaper och Jordans normalform.