Matematik

Matematik

Vi studerar bland annat teoretiska och numeriska metoder för partiella differentialekvationer; matematiska problem härstammande från kvantmekanik, vågutbredning och kaotisk dynamik; inversa problem med tillämpningar i geofysik; kinetik; tillämpning av statistiska modeller för dataanalys; algebraisk kombinatorik; algebraisk geometri; kommutativ algebra; symplektisk geometri.