Niklas Andersson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4352

E-post: niklas.andersson@hb.se

Rumsnummer: D721

Signatur: NIS

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Lärandemiljön på utbildningsvårdsavdelning inom psykiatrisk vård.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

När vårdande och lärande sammanfaller - Patienters, studenters och handledares erfarenheter av möte på en utbildningsvårdadvdelning inom psykiatrisk vård