Nuhi Bajqinca

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4242

E-post: nuhi.bajqinca@hb.se

Rumsnummer: B515

Signatur: NUBA

Nuhi Bajqinca är filosofie doktor i samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning. Han disputerade vid Göteborgs universitet, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Numera arbetar han som universitetslektor i samhällsvetenskap i de samhällsorienterade ämnenas didaktik och kursansvarig för examensarbetet inom lärarutbildning vid Institutionen för pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Forskningsområdet

Forskningsområdet innefattar huvudsakligen policyanalys av nationella politiska diskurser kring tvåspråkiga elevers möjligheter till modersmålsutbildning i officiella skolpolitiska styrdokument inom det svenska skolsystemet ur ett historiskt perspektiv från 50-talet och framåt. Forskningsområdet handlar konkret om den svenska nationalstatens politiska ambitioner i denna fråga och hur, och till viss del, varför de har förändrats över tid.

Nätverk

Medlem i forskningsnätverket MERGU, om migration och etnicitet (Migration and Ethnicity Research Gothenburg University).
Forskningsnätverket MERGU

I media

Intervju om att vara doktorand (Göteborgs universitets hemsida)

Intervju i Kosovos public service television kring forskning vid Göteborgs universitet (2019 07 10)