Ola Svensson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4311

E-post: ola.svensson@hb.se

Rumsnummer: A405

Signatur: OLSV

Jag är docent i evolutionär ekologi och undervisar främst i biologi inklusive ekologi på kurser för förskollärare och lärare.

Min forskning är främst inriktad på olika delar av fiskars fortplantning. En stor del av forskningen har handlat om sexuellt urval. Det uppstår genom att olika individer har olika parningsframgång till skillnad från naturligt urval som uppstår genom variation i överlevnad. Jag har studerat allt från partnerval och artbildning till spermiekonkurrens och vård av avkomman.

En större del av min forskning har gällt smörbultarna sandstubb och lerstubb. Detta är två av Sveriges vanligaste fiskar men trots det känner få till dem. Hanen hos båda arterna bygger bo under musselskal dit de lockar honor att leka. Därefter tar hanen ensam hand om äggen tills de kläckts. Bland annat har jag studerat hur bobyggande hanar försvarar sitt bo mot att andra hanar simmar in och befruktar ägg och lämnar vården till hanen som byggt boet. Att det finns spermier från två hanar i boet samtidigt är vad som kallas spermiekonkurrens.

På senare år har jag inriktat mig mer på lokalt anpassade populationer samt artbildning. Hos den svenska sandstubben undersöker vi genetiska skillnader samt lokala anpassningar mellan saltvatten på västkusten och bräckt vatten i Östersjön. Inom Linnécentret för marin evolutionsbiologi vid Göteborgs universitet har vi sekvenserat sandstubbens hela arvsmassa och använder moderna genetiska metoder för att få insikt i mekanismerna som leder till fortplantningsframgång i olika miljöer.

Jag forskar även på ciklider från Malawisjön och Victoriasjön. De är populära akvariefiskar och då det finns hundratals arter av dem i vardera sjön har mycket forskning inriktats på artbildningsprocessen i dessa sjöar.

Min forskning är oftast grundforskning, eller ”nyfikenhetsforskning” som det ibland kallas för, som ökar vetenskapssamhällets och mänsklighetens kunskapsbas. Processerna jag undersöker sker här och nu, vilket förstås gör forskningen relevant inte minst då människans verksamhet gör att miljön förändras fort genom exploatering och utsläpp.

Sandstubben hör till våra allra vanligaste fiskar och periodvis huvudföda för torsk. Att studera lokala anpassningar hos sandstubben gör att vi till exempel får bättre insikt i hur de skulle kunna klara framtida miljö- och klimatförändringar.

All kunskap om vår omvärld och dess processer behövs för att ens kunna gissa vad vi kan förvänta oss av den och vi vet inte vilka upptäckter som i framtiden kommer att visa sig vara viktiga. Jag deltar i projekt där sandstubb används för att undersöka negativa effekter av båttrafik och andra som handlar om negativa effekter av bland annat läkemedel i naturen Jag är även involverad i studier av den invasiva främmande arten svartmunnad smörbult. Detta är exempel på mer tillämpade användningsområden kopplade till hållbar utveckling.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Se en film där jag förklarar mer om sandstubben.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Se filmen där jag under ForskarFredag håvar efter smådjur i Viskan med elever och förbipasserande allmänhet.

Besök min engelska sida för mer ingående information om min forskning samt min sida på Researchgate  för en fullständig publikationslista.

 

Avhandlingstitel

Sexual selection in Pomatoschistus – nests, sperm competition, and paternal care (2004)