Patrick Gabrielsson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

E-post: patrick.gabrielsson@hb.se Rumsnummer: L419 Signatur: PAGA