Patrick Gabrielsson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4132

E-post: patrick.gabrielsson@hb.se

Rumsnummer: L419

Signatur: PAGA