Patrik Stoopendahl

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4819

E-post: patrik.stoopendahl@hb.se

Signatur: PAST