Päivi Riestola

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4521

E-post: paivi.riestola@hb.se

Rumsnummer: D726

Signatur: PRA

Jag disputerade under 2013 i ämnet arbetsvetenskap. I min forskning intresserar jag mig för lednings- och styrmodeller som kan bidra till såväl rationalitet och effektivitet som anställdas delaktighet, inflytande och självutveckling. Ett särskilt fokus finns på chefer i skilda nivåer i såväl privata som offentliga verksamheter.

 Med ett interaktivt förhållningssätt i min forskning är förhoppningen att bidra till praktisk nytta för studerade verksamheter och teoretiskt generaliserbar kunskap för akademin. Som exempel kan nämnas en forskningscirkel tillsammans med ett antal högre chefer som under 2016 resulterade i rapporten "Ledarskap för livskraftiga organisationer. Samverkan mellan arbetsliv och akademi är således något som ständigt finns i förgrunden både i undervisning och forskning. Jag har i över tio år arbetat med CAV, Centrum för Arbetsliv och vetenskap, en mötesplats mellan forskare och arbetsliv kring frågor om ledning, styrning och organisering i vid mening, under de senaste åren som föreståndare.

Jag undervisar i huvudsak inom ämnet arbetsvetenskap på OPUS programmet (Organisation- och personalutvecklare i samhället) om ledning, styrning och organisering. Jag har också deltagit i utbildningen för äldreomsorgens chefer i ledarskap och etik. Därutöver har jag arbetat med uppdragsutbildningar för kvalificerad kompetensutveckling för främst chefer.

Uppdrag

Föreståndare för CVS - Centrum för välfärdsstudier

Akademichef för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.

Chef för sektionen för arbetsliv och välfärd vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd.

Föreståndare för CAV - Centrum för arbetsliv och vetenskap t o m 30/11 2016

  • Professor Jan Holmer,Göteborgs Universitet, professor Birgitta Eriksson, Karlstads Universitet

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Avhandlingstitel Chef i en högpresterande kultur. Implementering av ett globalt managementkoncept i lokala organisationskulturella kontexter